Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức

Thông tin Thông tin

Tổ Lý - Kỹ - Công
Địa chỉ liên hệ THPT Bố Hạ
Điện thoại 02403694465
Thông tin thêm
Tổ trưởng chuyên môn Vũ Quốc Bảo
Điện thoại xxx
Tổ phó chuyên môn Đặng Thị Vân
Điện thoại xxx
Chuyên môn Lý Hoàng Thị Lý
Điện thoại xxx
Chuyên môn Lý Nguyễn Phương Liên
Điện thoại xxx
Chuyên môn Lý Nguyễn Thị Sơn
Điện thoại xxx
Chuyên môn Lý Phùng Minh Hương
Điện thoại xxx
Chuyên môn Lý Tô Thị Thắm
Điện thoại xxx
Chuyên môn Kỹ - Công Phạm Thị Nguyên
Điện thoại xxx
Chuyên môn Kỹ - Công Phan Văn Lí
Điện thoại xxx